Få mest mulig ut av ditt arrangement

Tenkende gutt croppet

Tenkende gutt croppet

Hva er formålet med møtet? 

Er det internmøte, kundemøte eller noe annet? Skal dere lansere en nyhet eller skape motivasjon hos ansatte? Formålet for møtet og gruppen dere henvender dere til vil påvirke de valg dere gjør med hensyn til sted, varighet og innhold.

Budskapet
Hva er det dere ønsker å formidle på møtet? Skaper stedet, foredragsholdere og andre elementer de rette rammene for budskapet dere ønsker å formidle?

Lag en plan
Lag en plan som omfatter tidslinje (fra invitasjon til oppfølging), type sted, antall, ansvarsfordeling. Bruk gjerne en prosjektmal dere kanskje allerde bruker i selskapet, og tilpass denne.

Har du sikret at de husker budskapet?
Sørg for å gjenta det dere ønsker å formidle. Prinsippene for læring gjelder for deres arrangement også. Repetisjon og assosiasjon er viktige elementer for at deltagere skal huske det dere ønsket å formidle, og slik vil dere kunne oppnå høyest mulig avkastning/ROI på den investeringen dere har gjort i forbindelse med arrangementet.

Mål resultatet etterpå!
Følg opp deltagerene etterpå. Da oppnår du både at de husker opplevelsen og det dere ønsket å formidle (repitisjon), samtidig som dere får tilbakemelding på det som var suksess- og forbedringsområder det er verdt å ta lærdom av.

Leave a Reply