Conferencesaver.no

KONFERANSESTEDER

  • {{item.name }}
  • Maks kapasitet kino {{item.kino }}
  • Antall overnattingsrom {{item.overnatt }}
  • Antall møterom {{item.moterom }}
  • mer info     velg
Oversikt møteromskapasitet
        
Styrebord
Hestesko
Bankett
Klasserom
Kino
{{room.navn}}
{{room.styr}}
{{room.hest}}
{{room.bank}}
{{room.klas}}
{{room.kino}}
 
{{item.html}}
Conference Saver